30.1.06

LA PROSA LITERÀRIA DEL RENAIXEMENT

Tradicionalment s’ha considerat que no hi havia prosa literària catalana durant el període renaixentista. Gràcies a les investigacions que es porten a terme actualment per a recuperar i contextualitzar textos literaris dels segles XVI i XVII, la prosa literària del renaixement ha començat a fer-se evident. Cal matisar, però, que la prosa d’aquell moment no tenia l’esquema de divisió de gèneres que coneixem avui: novel·la, conte, assaig. Per tant no hem de buscar aquestes obres. Parlarem de prosa literària renaixentista a partir de gèneres com el diàleg, la narrativa històrica i religiosa, les facècies, les nouvelle i l’epístola.
Hem triat tres fragments de textos que ens han semblat els més significatius i il·lustratius dels gèneres conreats per la prosa literària catalana: En narrativa religiosa L’espill de la vida religiosa d’autor anònim, en l’epístola Les estil·lades i amoroses lletres trameses per Berthomeu Sirlot a la sua senyora i per ella a ell d’autor anònim i en el diàleg Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa de Cristòfor Despuig.